Cho thuê mặt bằng. Ngang 15m, dài 60m.
Địa chỉ Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.
ĐT: 0347.479.479.
--
---------------------------------------------------------------------------
(Mr) Tran Song Nguyen Chung
Digital Marketing Freelancer and Co-Founder "Travel like Local Guide"
---------------------------------------------------------------------------
| Marketing Assistant TECNO Mobile Vietnam
| Marketing Assistant Auto365.vn | Detailer.vn
| Marketing Assistant Thanhlonghotels.com
| Franchise Assistant NOW Coffee & Tea NowCoffeeAndTea.vn
|
 Digital Support KAT Entertainment
Tel: (84) 982.98.97.96 - (84) 969.214.214 - www.fb.com/chungtsn
Email: chungtsn@chungtsn.info