Còn 1 lô góc 2 lô thường cần sang gấp
Dt: 
5x20, 5x18
Giá: 
500tr lô thường
700tr lô góc
Bao công chứng trong 15 ngày
Liên hệ: 0976.931.931